Megjelent...!!!

2009.05.11. 21:04

 

Megjelent Birtalan Eszter: Lilith, istennő vagy démon? (Tuan

 

kiadó, 2009)  című könyve, amely a párkapcsolati hatalmi játszmák

 

típusait jellemzi a Fekete Hold jegyekben elfoglalt helye alapján.

 

 

A mű egyszerre elméleti csemege és gyakorlati kézikönyv, amely

 

mindenki számára könnyen és egyszerűen segít tájékozódni

 

kapcsolataink útvesztőjében. Az elméleti leírásokat követő valós

 

élettörténetek pedig testközelbe hozzák az adott problémakört.

 

 

A könyv kedvezményesen megrendelhető: a www.tuan.hu

 

weboldalon, illetve engedménnyel megvásárolható az írónőtől

 

asztrológiai elemzésre való bejelentkezés esetén.

 

 

 

 

Részletek Birtalan Eszter: Lilith, istennő vagy démon? című könyvéből némi kiegészítéssel:
 
 
Lilith (alvilágba való) távozásával a nemek közötti egyenrangúság lehetősége örökre eltűnt.
A maszkulin hatalomnak behódoló feminin energia elvesztette a rangjához méltó őszinte megnyilvánulási lehetőséget, és hogy biztosítsa fennmaradását, illegális és alantas eszközökhöz kellett folyamodnia. Ezt követhetjük nyomon a családi élet alakulása során. A nő évezredek óta kénytelen kiegyezni alárendelt és sokszor kiszolgáltatott társadalmi helyzetével. A felszínen talán úgy tűnhet, hogy beletörődött a merev hagyományok által korlátozott lehetőségeibe, de a mélyben hatalmas erők forrongnak… Olyan eszköztárral rendelkezik az ellentétes nem manipulációjára és észrevétlen elpusztítására, amelyet a férfi társadalom nagy része csak akkor fedez fel, amikor már áldozatul esett neki.
Gondoljunk csak a csábítás milliónyi apró trükkjére: az öltözködéstől, a finom illatokon át, a csábító pillantásig. Azáltal, hogy elandalítják a hímnemű egyed érzékeit, el is gyengül és befolyásolhatóvá válik. A leány így alapozza meg jövőjét – mivel munkáját, szellemi vagy fizikai teljesítményét nem értékelik eléggé – így szerzi meg azokat a tartalékokat, amellyel a társadalom tartozik neki.
Sajnos mindazok a nők, akik a „modern erkölcsök” nevében, a független utat választják, és tiszta eszközökkel egyenrangúságra törekednek, alul maradnak e harcban, mert a férfi közösség nem tiszteli bennük kellőképpen az emberi méltóságot, és ahogy öregszenek, lelkük mélyén, maguk is kételkedni kezdenek hajdan fennen hirdetett igazukban. Mintha azért büntetné őket az ellenkező nem, mert zavaros mágikus eszközök helyett, egyszerű emberi gesztusokkal mutatják ki valódi érzelmeiket.
Hát ha ennyire vágyunk a varázslatra, megkaphatjuk…!   A titkos, erjesztő energia utat tőr magának a lélekhez, és kívánatossá teszi azt, amit fiatal korunkban (szüleink negatív példáját látva) még bőszen bíráltunk és elutasítottunk…Mindannyiunk számára ismeretes, hogy amikor az asszony„révbe ér” ( főleg a gyermek születés után) hangnemet vált, és egyre házsártosabban gyakorolja férje fölött az uralmat. Az energiavámpírság útján szépen , fokozatosan szívja el partnere életerejét, még akkor is, ha a felszínen előadja a gondoskodó háziasszony szerény változatát. S a korai magas számú férfi halandóságból láthatjuk, hogy a tudatalatti, ösztönös bosszú jól végzi a dolgát. Lilith győzedelmeskedett…!
A férfiakat álmukban kísérti meg, és ők akaratlan engedelmeskednek neki. Mert ő van mögötte a csábító gesztusoknak, női fortélyok ezernyi apró trükkjének és a hím nemű világ energia vesztésének. Ő, a száműzött, a megvetett, az elutasított…
Itt az ideje, hogy megismerjük őt, és kellő tisztelettel viszonyuljunk hozzá, hogy felemelkedhessen az alvilágból, és elnyerhesse Istennői mivoltát. A mi önmagunkkal való szembenézésünk és megtisztulásunk válthatja csak meg a bennünk élő „sötét angyalt”, és lehet szövetségesünk az, aki addig megnehezítette életünk.
 
Lilith tehát a női lélek szabadságának védnöke; jelenléte nyíltan vagy (ha másképp nem megy) alattomosan, kiharcolja, hogy a női enegia megjelenjen a Földön, és elnyerje méltó helyét a világban. Adottságaik, érzékeny receptoraik és ösztönös életigenlésük folytán a nők hívatottak egyensúlyt és harmóniát teremteni az Univerzumban – vagyis biztosítani az ÉLET LEHETŐSÉGÉT. Erejüket azonban nem a férfi ténykedések átvételével, hanem a női szerepek hittel és magabiztossággal, VALÓDI ÉRTÉKTUDATTAL való gyakorlásával tudják bizonyítani. Nem csupán a párkapcsolatban van ennek elengedhetetlen fontossága, hanem munka és önmegvalósítás bármely területén is. Ha szövetségesünkké tesszük Lilithet, megadja a TARTÁST ahhoz, hogy nőként ÉRTÉKESNEK érezzük magunkat.
Amennyiben képesek vagyunk felodani magunkban a Fekete Hold komplexusát (és lemondani a „vérszívó játszmákról”), nyílt szívvel és meggyőződéssel nézhetünk szembe a minket érő támadásokkal, és ez az erő korlátlan lelki szabadsággal és stabilitással ajándékoz meg minket!
 
Régi kultúrákban amulettekkel próbálták hárítani hatását, külső veszélynek tulajdonítva a támadást, amely belső gyengeségből fakadt. Csupán arról feledkeztek meg, hogy a Paradicsomból való kiűzetésünk óta, tetszik nem tetszik, ki vagyunk téve személyiségünk valódi természetének, és az ebből származó összes következménynek.
Nagy önfegyelemmel elfojthatjuk ugyan, de váratlan pillanatokban tör majd ránk, lelki fájdalom vagy betegség képében, ami előtt értetlenül állunk, mert eddig sohase néztünk szembe rejtett vonásainkkal.
Ahogy Hannelore Traugott: Lilith A Fekete Hold erósza című könyvében olvashatjuk: „ Mi magunk akkor válunk áldozattá, ha nem fogunk fel egy tanulási helyzetet. (…) Ahol megtagadjuk az áldozatot, ott megtagadjuk az életet is.”
 
 

Ősi kultúrákban az asztrológia alkalmazása, más okkult területekkel egyetemben, a beavatott papok kizárólagos privilégiuma volt. Komoly erkölcsi elvárásoknak kellett megfelelnie és nehéz próbatételeket kellett kiállnia annak, aki végül megkapta a lehetőséget, hogy szóra bírja a bolygókat és a világmindenséget. A testileg és lelkileg megedzett és megpróbált beavatottak szendvedéseik és lemondásaik hatására átérezték a SORSSAL SZEMBENI ALÁZAT fontosságátk, és arra törekedtek, hogy Feladatukhoz méltó eszközökké váljanak az Univerzum kezében. Hatalmas önfegyelemmel és tisztelettel viszonyultak másokhoz, ezért pontosan tisztában voltak vele, mikor mennyi információt oszthatnak meg a hozzájuk fordulókkal, és ily módon mennyire avatkozhatnak bele mások életébe.

Manapság már nem kell szembenéznie ilyetén próbatételekkel annak, aki az Ezotériával kacérkodik. A kereszténység elterjedésével a rövid időre és nagy testi-lelki igénybevételre koncentrálódó erőpróbát felváltotta az egész életen át tartó, „ fokozatos beavatás” módszere, amely látszólag kevésbé megerőltető és veszélyes, de annál nagyobb felelősséget ró az emberiségre. Az ezoterikus ismeretek mindenki számára elérhetőkké váltak ugyan, de azt senki sem tartja ellenőrzés alatt, hogy az ezzel foglalkozók mennyire igényesen állnak saját lelki és szellemi fejlődésükhöz. Elkövetnek-e mindent azért, hogy méltó módon, alázattal és tisztelettel álljanak az illető ezoterikus terület képviselete és a hozzájuk fordulók lelki fejlődése előtt?

Rendkívül fontos kérdés az asztrológus belső motivációja, azaz, hogy milyen célból válaszol a neki feltett kérdésekre, és a „segítség” álcája mögött mennyire keresi önnön dícsőségének lehetőségét. Milyen mértékben tör a népszerűségre, vagy mások manipulálására munkája közben? Kritikus önvizsgálatra van szükség ahhoz, hogy feltárjuk valódi belső késztetéseinket, és ezáltal törekedjünk a lelki tisztaságra és az állandó fejlődésre!

 

A Hárítás hagyománya

2009.04.12. 21:16

RÉSZLETEK Birtalan Eszter : Lilith, istennő vagy démon? című könyvének bevezetőjéből:

Asztrológusként a legtöbben párkapcsolati és családi problémákkal keresnek meg. Sokan értetlenül állnak életük gyakran ismétlődő folyamatai láttán, amelyek újból és újból belekergetik őket ugyanabba a kilátástalannak tűnő zsákutcába. Az asztrológiai elemzés során megdöbbenve tapasztalják, hogy minden, ami velük történik, horoszkópjukból kiolvasható, vagyis RÓLUK SZÓL!

Akár tetszik, akár nem SORSUNK MI MAGUNK VAGYUNK, és a megoldáshoz csakis az önismereten keresztül vezet az út. Ebben nagy segítséget nyújt a Fekete Hold asztrológiai képlete, ami szinte mindent elárul érzelmi mozgatórugóinkról és szerelmi-szexuális viselkedésünkről. Feltárja tudatalattink legmélyebb és legrejtettebb zugait, ami által magyarázatot találunk számunkra is érthetetlen tetteinkre, motivációinkra. A Fekete Hold asztronómiailag a Hold keringési pályájának árnyékpontjaként vetül az ekliptikára („árnyékpont” tehát és nem sugárzó pont, mint a többi planéta), eredetét tekintve pedig Lilith mitológiai alakjához kapcsolódik.

De felmerül a kérdés: miért olyan félelmetes dolog a tudás? Azért, mert ha komolyan vesszük, alaposan megnehezíti életünket. Hatalmat és erőt nyerünk általa, de megfoszt gyermeki naivitásunktól. A továbbiakban nem bújhatunk kényelmesen a tudatlanság álcája mögé, hanem felelősséggel tartozunk tetteinkért, és ez elviselhetetlen teher a vállunkon. Szívesen átkozzuk el tehát azt, aki „ránk hozta a bajt”, a kígyót, vagyis Lilithet.

Nem véletlen, hogy sokan tagadják létezését, és így próbálják hatását közömbösíteni életükben. Így jellemük fontos és általában kedvezőtlen vonásáról terelik el a figyelmüket.

Lilith azonban nem tréfál; ha nem veszünk róla tudomást, a legváratlanabb pillanatokban tör majd ránk lelki fájdalom vagy betegség képében, ami előtt értetlenül állunk, mert addig sohase néztünk szembe rejtett vonásainkkal. Ahogy Hannelore Traugott fogalmaz: „ Mi magunk akkor válunk áldozattá, ha nem fogunk fel egy tanulási helyzetet. (…) Ahol megtagadjuk az áldozatot, ott megtagadjuk az életet is.”

 

Belső Démon?

2009.03.18. 19:14

RÉSZLETEK Birtalan Eszter : Lilith, istennő vagy démon? című könyvének   bevezetőjéből

Mindannyiunkban él egy Démon.Ahhoz, hogy e jelenség működését megértsük, őszinte szívvel magunkba kell néznünk, és végig kell gondolnunk mi is motiválja valójában szerelmi életünket vagy barátságainkat. Mit is érzünk, amikor szívesen tartózkodunk kedves ismerőseink társaságában? Bizonyos esetekben feltöltődünk, szinte szárnyalunk a találkozó után, erőnk megsokszorozódik, és boldogan élvezzük „hatalmunkat”, amit önkéntelenül gyakoroltunk a másik fél felett. Más esetekben azonban kimerülten, szinte letargikusan vonszoljuk magunkat, társunk közelsége valósággal letaglóz minket, és ilyenkor csalhatalan bizonyossággal tudjuk, hogy amíg ő töltekezik ez idő alatt, mi vesztünk az erőnkből. Mintha energiavámpírként megfosztott volna tartalékainktól. Ez persze fordított esetben ugyanígy megtörténik a másik fél kárára, csak az kevésbé fájdalmasan érint minket, vagyis hajlamosak vagyunk figyelmen kívül hagyni… A folyamat az esetek többségében természetesen nem tudatos, és főleg nem szándékos, de létezik! Tudatalattink rejtett diadala a túlélésért folyó könyörtelen harcban, ami még akkor is meghatározza életünket, ha nem véres test-test elleni küzdelemben nyilvánul meg, hanem a szavak kulturáltnak tűnő szintjén. Ösztönös játszmák tárháza áll rendelkezésünkre, hogy önös célunkat megvalósítsuk, de ezekből többnyire csak pár módszer jellemző személyesen ránk. Ezen JÁTSZMÁK MEGNYILVÁNULÁSI MÓDJA tükröződik leginkább a Fekete Holdunk horoszkópunkban betöltött szerepében. Vagyis az, HOGYAN SZERZÜNK ÉLTETŐ ENERGIÁT a társunktól.

Ezen alapuló kapcsolatrendszerünk szükségszerűen bukásra van ítélve, hiszen az egymástól nyerhető erő véges mennyiségű, és ha idővel nem veszi át a helyét az önzetlen szeretet, az adni tudás képessége, a kapcsolat kiürül, és hosszútávon kizárólag az érdekek egybefonódása tartja össze, ha egyáltalán fennmarad. Ahhoz viszont, hogy ne álljunk értetlenül környezetünk reakciói és sorsunk alakulása előtt, SZEMBE KELL NÉZNÜNK SAJÁT JÁTSZMÁINKKAL! Egyedül így van rá esélyünk, hogy tudatosítsuk, és – ha az égi kegyelem is úgy akarja – idővel útjára bocsássuk az életünket korlátozó játszmáinkat. Addig ugyanis, amíg élünk az általuk felkínált lehetőséggel (vagy inkább kísértéssel), saját magunkat is kitesszük mások önös trükkjeinek, és az állandó párharcban nincsenek győztesek. Úgy is mondhatjuk, hogy aki „játszmákkal él, az játszmák által vész el”.

A ránk nehezedő negatív késztetés feloldásának egyetlen módja, hogy önzetlen cél szolgálatába állítjuk a Fekete Holdunk által képviselt erőt, és gondosan ügyelünk arra, nehogy önös játszmáink eszközét képezze. Magunkba fogadjuk, és nem hárítjuk! Ehhez azonban ismernünk kell. AHHOZ, HOGY LEGYŐZZED, NAGYON KELL SZERESSED! – tartja a spirituális bölcsesség.

A tizenkét különböző asztrológiai jegyben álló Fekete Hold tizenkétféle viselkedésmintát vált ki belőlünk, de értelmezését tovább színezi egyéni horoszkópunkban elfoglalt helye (házhelyzete, fényszögei stb.). Ez részletes, személyre szóló elemzés tárgyát képezi.

 

Lilith mítosza

2009.03.15. 20:48

Az egyik legenda szerint Lilith volt Ádám első felesége, az első teremtett nő, aki egyenrangúságra vágyott. A férfi viszont nem fogadta el a nő álláspontját, és érvényesíteni akarta felsőbbségét. Az asszony ellenállt, aztán el is hagyta társát. Tovább tetézte bűneit azzal, hogy merészen kimondta Teremtője titkos nevét, ami azt bizonyította, hogy Isten kétnemű. Ekkor az is kiderült, hogy hatalmas és veszélyes ősi tudás birtokában van. Az Úr kiűzte a Paradicsomból, és szörnyű átokkal sújtotta. Onnantól fogva minden nap ötven démonnak kellett életet adnia, és az emberek félelemmel és gyűlölettel viszonyultak hozzá. Önként távozott az alvilágba, hogy onnan fejtse ki démoni hatását az életünkre. Állítólag ő kereste fel később a másodikként teremtett Évát kígyó képében, hogy a Tudás gyümölcsét felkínálja neki. A Tudás mindig megnehezíti életünket, mert hatalmat és erőt ad, de a felelősség terhét is ráteszi vállunkra. Többé nincs gyermeki ártatlanság és naivitás.

 

JÓZSEF ATTILA SZÜLETÉSI IDEJE: 1905. ÁPRILIS 11. 19:53, BUDAPEST

 

1.) A Feklete Hold  kozmikus helyzete szerint

 

 A kos Fekete Hold lesz elemzésem tárgya, és a személy, kinek sorsa ezt példázza: József Attila. A szülött radixát kizárólag a Lilith aspektusából vizsgálom majd.

 

A kos kardinális és tüzes; az ego, a marsikus energia kiárasztásának jegye. Ennek egészen túlzó és torz formájával találkozhatunk a Fekete Hold vizsgálatakor. Energiaszintjét az állandó harc, az új kihívások keresése, a „vadászösztön” tartja egyensúlyban és termeli újra. Ez a leküzdhetetlen belső hajtóerő kényszercselekvésre készteti, mert ha nem adja ki magából valamilyen társadalmilag elfogadható módon (fizikai vagy szellemi teljesítmény) önmagát és környezetét felemésztő, pusztító erővé válik. Ilyenkor jelszava: „Azzal öllek meg, hogy nem fogadlak el.” És egyéb horoszkóp vonatkozásainak megfelelő módon kiméletlen csapásokat mér a körülötte élőkre (elsősorban a mindenkori társra). Ilyenkor összeférhetetlen, érzéketlen, és néha kegyetlen. Olyan szélsőséges indulatok törhetnek belőle felszínre, amelyekre már lenyugodott állapotában saját maga is döbbenten emlékszik vissza. Mintha egy démon szállná meg ekkor ...

 

Ha férfi, a nőfaló attitüd jellemző rá. Akár zűrös agglegényéletet él, akár tartós párkapcsolatban, alapvetően jellemző, hogy nem adja át magát teljesen a társas együttlétnek. Mintha „félszemmel folyton a következő zsákmányra lesne”, miközben a hozzátartozó társat csak egy bizonyos pontig engedi közel magához. Gyakran különválasztja a szerelmet a szextől, hogy a beteljesült kapcsolatban is elkerülhesse a természetes ragaszkodást. Ennek problematikája általában az anya személyében rejlik. (Ami szintén a Fekete Hold hatáskörébe tartozik.) Mindezen távolságtartás és elutasítás mélyén azonban egy kiszolgáltatott és rettegő lélek bizonytalansága s bizonyítási kényszere rejlik. Senki sem vágyik a melegségre és elfogadó szeretetre jobban, mint egy kos Fekete Holdas ember, de mivel ez a téma ilyen jelentőséggel bír az ember életében, ezért félelmében, hogy elveszítheti, maga megy elébe a fájdalmas eseménynek és kíméletlenül szakít, vagy soha nem vállal fel igazán.

Az is előfordulhat, hogy természetbúvár „magányos farkasként” menekül ki az emberek világából, kibújva a kapcsolattartás felelőssége alól. Ez esetben a bizonyítási kényszer a természeti erők leküzdésére sarkallja. Így kevesebb sebet ejt másokon, de a társ szerepét nem rendezte életében.

Nem nehéz levonni a következtetést, hogy a karmikus teher e Fekete Holdnál mindíg egy előző életben átélt sérelem, mely fájdalmas emlékként taszigálja őt partnertől partnerig, míg megelégelve az ámokfutást, szembenéz azzal, hogy saját rossz beidegződései dúlják fel magánéletét. (És nem a szerencsétlen körülmények, mint azt szívesen állítják.)

 

Nők esetében a fiús alkatú amazonnal találjuk szembe magunkat. Az amazonok köztudomásúan a mellüket is amputálták, hogy ügyesebben bánjanak harci nyilaikkal. A nőiesség felvállalásával komoly problémák merülnek fel e Fekete Holdnál. Gyakran „szingliként” élik, kívülről határozottnak tűnő, karrierista életüket. De ha családot vállalnak, többnyire hanyag anyák, akik mellett a gyerekek magányosan, érzelmileg magukra hagyva nőnek fel. A kötelezettségek kikerüléséhez menekülési útvonalukat mindíg fenntartják (munka, tanulás, egyéb férfias teherviselés), csak asszonynak ne kelljen lenni soha.

Mindkét nem esetében úrrá lehet ugyan lenni a torz késztetéseken az akaraterő börtönébe zárva, de sajnos az elfojtás, a pangó energiagóc felörölheti a testi-lelki egészséget és tartós depressziót okozhat. Az önátadás bizalma az egyetlen út, amely során letisztulhat önnön értékének tudata, és ezzel eltűnhet a rettegés bizonytalansága életéből.

 

2.)  A Fekete Hold lokális helyzete szerint

 

A házak jelentéstartalma némileg eltér a Lilith elhelyezkedésének szempontjából. A ház által jelölt életterület eszközt jelent a Fekete Hold megtapasztalásához. Itt éljük meg azt a hatást, amely Lilithünk jegyhelyzetének megfelelő viselkedésformára ösztönöz minket. E hatás során átélt irritáció ébreszt rá arra, hogy e magatartás zsákutca számunkra, és ahhoz, hogy tovább tudjunk lépni, szembe kell néznünk Fekete Holdunk korlátaival és rossz beidegződéseivel. Az egyes területek másokhoz való viszonyunkkal vannak összefüggésben, és a kapcsolattartás más-más fázisa kerül előtérbe az egyes házaknál.

 

József Attila Fekete Holdja az 5-ös házban található, így ezt részletezem. Ennek a háznak az örömtartalma a bontakozó kapcsolat kellemes közérzetének fázisát idézi. Lilith jelenléte azonban megkeseríti a felhőtlen élvezetet. Hatására önként zárjuk ki magunkat a játékból. Örömtelen és önbüntető magatartás a jellemző. Jelszava: „Csak akkor engedhetjük el magunkat, ha előtte elvégeztük fárasztó feladatainkat.” Sokszor nem fogadja el a sors által felkínált lehetőségeket, mert úgy érzi, nem érdemli meg. És csak ha már az „örömtelenség öröme” elviselhetetlen teherként nehezedik vállára, döbbehet rá az önbüntetésének mibenlétére. A költő esetében: a kos lázadásának káros következményeire. E felfedezés önmagában még nem jelent „gyógyulást”, de ha nem zárja ki magából ezt a részt, esélye van arra, hogy visszafordítsa a folyamatot, és végül eljusson a bizalom állapotába. A költő esetében nem így történt.

 

 

Részletes radixelemzés a Fekete Hold aspektusából

 

Először is vizsgáljuk meg, József Attila horoszkópjának mely elemei hozhatók közvetlen kapcsolatba a Lilith természetével. Első pillantásra rögtön a Fekete Holddal harmonizáló tényezőket fedezhetünk fel: kos Nap, I. házas Mars (mely egyben születési uralkodó is: skorpió Asc): harcias, önérvényesítő személyiség, aki sokszor türelmetlen szókimondással „megy fejjel a falnak”. Az ego kiemelt szerepű az életében. Mivel az őt magát jelölő Mars (születési uralkodó) a skorpió jegyében áll, érzékenyen és önmarcangoló módon foglalkozott saját egyéniségével. Örök elégedetlenség és szívós küzdelem jellemzi. Szubjektivitása olyannyira ellepheti, hogy a külvilágról alkotott értékítélete minden józanságot nélkülöz.

Ezt támasztja alá az illúziók és álomképek ösztönös megélése (ld. Hold együttállás Neptún) és a Merkúr szextil Neptún, amely a VII. ház csúcsán a környezet visszajelzéseit is jelölheti. Ez utóbbi, harmónikus fényszög lévén, népszerű megítélést jelenthetne, de a Neptún homályos, bizonytalan félelmei megrendítik bizalmát a külvilág iránt. Az eddig megemlített tényezők összefüggésbe hozhatók a kos Fekete Hold egocentrikus világképével, mely bizonytalanságot és félelmeket takar. Hozzájárul mindehez az, hogy a másik születési uralkodó (Plútó) a 8. házban van, fényszögben a Nappal. Ismételten a mélységek árnyai (8. házas Plútó), a tudatos Kos életfelfogás összefüggésében.

Erős a késztetés arra, hogy a felszínen győzelemre vigyen valami mélyben megbúvó problémát. Ez is harmónikus fényszög (szextil), így látszik tehát, hogy a bőséges írásos és szóbeli megnyilvánulás (Jupiter együttállás Merkúr) a külvilággal összefüggésben (a VII. ház csúcsán), és megtámogatva mások pénzével (a 8. házból) gyakran a mindenkori társ által, segít feldolgozni a személyiség felfokozott indulatait és küzdelmeit. Az ösztönös és lelki gondolat (mely egyben a nőkhöz való viszonyt is jelzi) hordoz ugyan komoly feszültséget (Hold együttállás Neptún oppozíció Uránusz), de ezt a szembenállást is pont a Merkúr együttállás Jupiter oldja. A lélek feneketlen mélységének árnyai, előző életbeli rossz beidegződések (8. ház, amelynek ura a Merkúr), vágyak, remények és az öntörvényűség (11. ház, amelynek szintén ura a Merkúr) kapcsolódik itt össze az anyagi biztonsággal (2. ház, amelynek ura a Jupiter) és a kreativitással (5. ház, amelynek szintén ura a Jupiter). Pazar tárháza ez a fényszögkapcsolat az önmegvalósításnak és a siker élvezetének. Ezenkívül a VII. házban lévő stellium is mutatja, hogy a külvilágnak él, és a külvilágtól várja a harmóniát. Nem alaptalanul, de a mindennapokban mégsem problémamentes mindez. A 6. ház ura (Mars) az I. házban, a skorpióban, és a 6. házban lévő kos Nap, a költőt szélsőséges kritikai érzékkel és elégedetlenséggel ruházta fel. Így a kedvező visszajelzések ellenére, gyanakvó és védekező maradt. Munkáját sorsszabta feladatnak érezte (6. ház ura az I. házban), és ennek felelőssége elől gyakran menekült tudatosan (Nap) a 6. ház kínálta „megoldásba”: pszichés és fizikai betegségekbe. Mindez gyengíti ugyan a VII. ház hatását, de a karmabolygó (Jupiter) támogatását nem söpörheti el.

 

A kos Fekete Hold szempontjából különösen kiemelt jelentőségű a partnerkapcsolati vonulat. A másik nemmel való egyesülés fontossága sokszor kozmikus erejű feloldódási vágyként jelenik meg a költő életében. Ahogy a kos Fekete Hold részletezésénél már említettem, hogy az önátadás végletes vágya, és az attól való félelem egész lényét betölti. Gigantikus, mindent elsöprő hatalommal uralkodik fölötte ez az ambivalencia. Túl nagy jelentőségű, ezért hétköznapi mértékben, harmónikusan megélni képtelenség:

 

„Légy a mi érző, meleg bőrünk,

Mert megnyúztak bennünket,

A fájdalomtól már semmit se látunk

És hiába tapogatózunk,

Nem érezzük meg a dolgokat,

Csak azt, hogy irtózatosan fájnak.”

(József Attila: Kiáltunk Istenhez)

 

A szexuál bolygók helyzete jól mutatja a párkapcsolati magatartást (bika Vénusz; skorpió Mars). Bár uralomban állnak, mindkettő retrográd mozgást végzett a születés pillanatában, és a bika jegy birtoklási vágya tovább erősíti a skorpió Mars ellenőrző, manipulatív és féltékeny jellegét. Ráadásul a fényszög nélküli állapot kiszolgáltatja a tranzitok hatásának, ill. (más elmélet szerint) túlkompenzálásra késztetheti a szülöttet, mintha bizonyítani akarna ezeken a területeken. A Mars egyben születési urakodó is, tehát a költő személyiségéhez szorosan hozátartozó princípiumról van szó. A vénusz a VII. ház ura is egyben, így a rá jellemző hatások elmondhatók a mindenkori partner személyét illetően.

A birtoklás és taszítás rapszódikus megjelenési formájával találkozunk a 2. házas Uránusz esetében is. Ez újból és újból függőséget, majd ennek drasztikus felrugását eredményezte. A bika mundán ház (2. ház) nagy csapdája az, hogy a szülött birtokaival méri saját értékét. Ezek természetesen nem csupán anyagiakra értendők, hanem szellemi és érzelmi felhalmozásra is, ami nagy fokú kiszolgáltatottságot eredményez számára, hiszen ha „nincs tele a kamra”, akkor önnön értékének tudata drasztikusan csökken. Az Uránusz jelenléte miatt azonban a meglévő „birtokokat” sem volt képes élvezni, és maradt az örök bizonytalanság.

Ugyanezt támasztja alá a IV. házban található Szaturnusz. A Szaturnusz túlzott felelősségérzettel terheli meg a házat, ahol áll. Gátakat, korlátokat és kényszereket jelent számunkra. Előző életbeli karmikus mulasztásunk megjelenési területe ez. Jelen esetben az otthon (IV. ház) hiányában, az arra való meddő vágyakozásban, egy fajta hazátlanságban, és egyben helyhezkötöttségben mutatkozik ez meg. Ez is harmonizál a kos Fekete Hold állandó vágyakozásával és menekülésével. Nagyon szeretné, de az otthon meleg kötöttségeit nem tudja elviselni, és ezért gyötri partnerét, majd újabb vadászatra indul.

 

Vizsgáljuk most meg részletesen az anya- és az asszony-kép tükröződését a radixban. Az uralomban lévő, kardinális (rák) Hold nőiességet képvisel, ami családi melegséget és hátteret biztosíthatna a költőnek ... De nem így történik. A Hold együttállás Neptún fényszög légiesen megfoghatatlan álomképpé alakítja a hús-vér szeretetet:

 

„... most látom milyen óriás ő,

szürke haja lebben az égen,

kékítőt old az ég vizében.”

                   (József Attila: Mama)

 

Varázsos kép, de csak és kizárólag kép: megfoghatatlan, elérhetetlen, olyan, mintha mindíg üveg mögött létezne. Ilyen esetben az anya többnyire hozzáférhetetlen a szülött számára. Vagy fizikai, vagy lelki távolságot tart gyermekével, akiben ez fájdalmas hiányérzetet szül. Egyszerűen nem érti az anyját, és később a partnerét sem. Rávetíti az elképzeléseit, amelyeknek nincs közük az illető valódi személyiségéhez. Piedesztálra emeli, majd mikor szembesül tévedésével, keservesen csalódik, hűtlenül elfordul tőle, és kegyetlenül bünteti saját tévedéséért. A költő esetében így nyilvánul meg ez anyja iránt:

„... a mama eltörte rajtam a seprőt, ... és most azért akarok gazdag lenni, hogy kimenjek a temetőbe és kiássam a sírt körmömmel és szétverjem a koponyáját.” (Szántó Judit: Napló és visszaemlékezés)

Nincs tisztában azzal, hogy mit várjon. Amire vágyik, azt nem kaphatja meg, mert elvárásai irreálisak, amivel pedig megajándékozza a sors, képtelen elfogadni és értékelni. Ezt a szélsőségesen ambivalens viszonyt alátámasztja az is, hogy a Hold együttállás Neptún a 8. házban áll (ld. „temetői jelenet”), és a X. ház ura (anya háza is) a Nap Plútó fényszögben áll (Nap szextil Plútó). Az anya személye tehát összefonódik a mágikus kisugárzású, manipulatív erővel, mely rejtélyes mélységeket hordoz, lehúzó és felemelő egyszerre. A korán árvaságra jutott József Attila túlvilági tudást, a mindenség titkainak ismeretét tulajdonította a „neptúni fátyolban lebegő” anyjának:

 

„Édesanyám, egyetlen, drága,

te szüzesség kinyílt virága

önnön fájdalmad boldogsága.

 

Istent alkotok (szivem szenved),

hogy élhess, hogy teremtsen mennyet,

hogy jó legyek s hogy utánad menjek.”

(József Attila: Édesanyám, egyetlen, drága ...)

 

A versben kirajzolódó „fájdalmas anya, Mater Dolorosa” képe Peter Orban tanulságos észrevételét juttatja eszembe. Szerinte az anyját már gyerekkorától idealizáló és megmenteni akaró férfi Parsifal lovag szerepével azonosul. Az érzékeny, vigasztalhatatlan anya, állandó ösztönzést jelent a férfi számára, hogy megmentse őt. Ennek árnyéka vetül rá a későbbi partnerekre. Valójában egyik mellett sem kötelezheti el magát, hiszen neki hűnek kell maradni anyja emlékéhez, aki egyedül az ő támogatására számíthat. Ez a felfogás remek lehetőséget biztosít a kos Fekete Holdas személynek arra, hogy távolságot tartson mindenkori partnerével. Nagy előrelépés ezen a téren, ha valaki rátekintve e játszmára, felismeri, hogy anyja szenvedéseinek ürügyén tartja fogva és manipulálja őt. És újabb döntő lépés, ha nem akarja elkerülni egy kapcsolat felelősségét, elbújva e lovagi szerep mögé.

 

A felelősség hárítása a fent említett oppozíció (Hold együttállás Neptún oppozíció Uránusz) feszültségében nyilvánul meg. A Hold oppozíció Uránusz fényszög köztudomásúan a látszatmenekülés útja. Váratlan hirtelenséggel fellázadunk a ránk nehezedő terhek ellen és feltételezzük, hogy szabadságunk elnyerésének kulcsa valamiféle külső körülmény megváltoztatásában rejlik. Mintha egy időzített bomba ketyegése késztetne futásra minket. Egy élet is beletelik, mire rájövünk, hogy a robbanószerkezet a mi testünkre van erősítve és a helyváltoztatás mit sem segít. A bomba hatástalanításának egyedüli módja: a felnőttéválás. A terhek felvállalása azon a területen, mely házban az Uránusz áll. (A 2. ház a stabilitás, a felhalmozás, a birtok háza.) Külső szabadságkeresés helyett ebben a témakörben kellett volna a belső szabadságot, a megvilágosodást megélni a költőnek.

Az Uránusz hatása megmutatkozik a családját elhagyó apa személyében is, akit a IV. ház uraként maga az Uránusz bolygó jelöl. A „Parsifal-párhuzam” másik oldala jut itt kifejezésre: A szenvedő anya fájdalmának okozója az apa maga, aki alkalmatlan társ az érzékeny lelkű asszony számára. Ezért a fiú már gyerekkorában elítéli apját, és távolságot tart tőle. Ez azonban azt is jelenti, hogy magától a „férfi-szereptől” is idegenkedik, hiszen nincs példaértékű apa-képe. Ezt az álláspontot is felül kell vizsgálnia ahhoz, hogy leoldhassa magáról a lovagi páncélt és elkötelezhesse magát teljes értékű férfiként egy kapcsolatban és a társadalomban. Mindezt a feszültséget azonban a felfelé ívelő költői pálya oldja (Hold együttállás Neptún szextil Jupiter együttállás Merkúr; Uránusz trigon Jupiter együttállás Merkúr) .

„Azáltal vagyok, hogy hatok másokra.” - ez lehetett volna élete mottója. Ezt el is érte, hiszen elsöprő erővel hatott másokra.

Miért kellett hát olyan tragikus véget érnie?

Miért temette maga alá ez az oldott szembenállás?

A megoldás az 5. házban elhelyezkedő kos Fekete Holdban (Kos 9°) keresendő; bizonyítva, hogy a Fekete Hold nem csupán kiegészíti, szinezi a radix egészét, hanem végzetes hangsúlyt adhat egy-egy elemnek.

A Lilith ugyanis T-kvadrátot zár be az oppozíció két végpontjával:

Fekete Hold kvadrát Hold együttállás Neptún; Fekete Hold kvadrát Uránusz.   ( A Fekete Hold orbisa 8°.)

Az 5. házas Fekete Hold „az örömtelenség öröme” gyötrelemmé teszi az egyébként kiélhető feszültséget, és egy szemiszextil segítségével lassan alámossa a feloldás lehetőségét is: Fekete Hold szemiszextil Merkúr együttállás Jupiter. Ezzel a kör bezárul. Elmebetegséggé válik a zsenialitás (ld. Uránusz trigon Merkúr), és az öngyilkosság az egyetlen „kiút” a szorult helyzetből. A szeretet, a melegség és a biztonság iránti olthatatlan vágyakozás, és a csalódás fájdalmától való karmikus rettegés keresztre feszíti, és döntésképtelenségét átviszi egy másik dimenzióba, hogy még keservesebb körülmények között kapja meg legközelebb.

Érdekes bizonyíték minderre, hogy a rég vágyott és odaadó szerelemmel imádott nő (Flóra) utolsó találkozásukkor végre igent mondott a költő házassági ajánlatára, és egy biztos állás is kilátásban volt ekkor. „Karácsonykor esküszünk!” – ez az utolsó szava Flórához, és egy héttel később megölte magát.

 

Halálakor a tranzit Fekete Hold állás: nyilas 16° oppozíció radix Plútó, amely Plútó a 8. házban áll (halálház) és születési uralkodó, tehát önmagát jelöli.

 

 

Végső következtetés:

 

József Attila esetéből is látszik, hogy Fekete Holdunknak akkor is van hatalma felettünk, ha nem veszünk róla tudomást. Démonikus erővel kelti életre, és helyezi új megvilágításba radix képletünk elemeit. Mindez fájdalommal jár, amit nem vállalunk fel szívesen. A tökéletesség látszatára törekvő mai ember életébe nem fér bele a valóság rendetlen rendjének elfogadása. Ez pedig az élettagadás első lépcsője. Csak ha fejet hajtunk önmagunk és a világ esendősége előtt, és rábólintunk: „ez így van jól”, beletörődve a Gondviselés akaratába, van esélyünk arra, hogy csillapítsuk a mindannyiunkban meglévő romboló erők hatalmát magunkon, és tiszta szívvel legyőzzük azokat.